HORASAN RUHU PROJESİ

PROJENİN AMACI:

Kurs açılan ülkelerdeki İslami bilgi seviyesinin yükseltilerek, onurlu, ahlaklı, hayırsever insanların yetiştirilmesine katkı sağlamak. Ayrıca bölgede İslami eğitim almış, yetişmiş kişilerin, başka işlerde atıl kalmaları yerine eğitimlerine uygun olarak açılan kurslarda tam zamanlı çalışmalarını sağlamak.

 

PROJENİN DETAYLI ANLATIMI:

PROJENİN ŞUAN UYGULANDIĞI ÜLKELER: Arnavutluk, Kosova, Karadağ, Sancak, Bulgaristan, Gürcistan, Kırgızistan, Kazakistan, Sri Lanka.

PROJENİN ZAMANI: Proje 2014 yılı başından itibaren günümüze kadar uygulanmakta ve devam etmektedir.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ: Uygulandığı ülkedeki İslami alanda yetişmiş kişilerin bilgilerini aktarabilecekleri ortam oluşturmak ve bu bilgilere ihtiyaç duyan öğrencileri eğitimciyle buluşturmak.

Ülkelerde yaşayan İslami bilgiye aç olan kitlelerin bu bilgiyi alabilecekleri medreseler ve kurslar oluşturarak bu bilgiyi almalarını sağlamak.

PROJENİN İŞLEYİŞİ ve KAPSAMI: RİDA projeyi uyguladığı ülkelerdeki İslami bilgi ve yaşantının neredeyse yok olduğunu görerek bu projeyi geliştirdi ve hayata geçirdi. Başka işlerde çalışmak zorunda kalan din eğitimi almış eğitimciler ve imamlar  içerisinden, insanlarla ilişkileri iyi olan, fıtratı ve ahlakı düzgün, aynı zamanda itikaden problemsiz kişileri seçti. Bu hocalara maaş vererek en az 30 çocuk okutmak üzere mevcut camilerde, cami olmayan yerlerde kendi evlerinde kurs açmalarını sağladı. Böylelikle camiler kullanılmaya ve yıllardır kapalı kalan camiler açılmaya başlandı.

Bu ülkelerdeki açılan kurslar diğer vakıf ve derneklerin aksine şehir merkezlerinde olmayıp en ihtiyaç duyulan ilçeler ve köylerde ve gidilmesi zor olan bölgelerde açıldı. Yeni bina yapmak yerine hazır olan mevcut mekanlar kullanıldığından ve sadece eğitmenlerin maaşı verildiği için projenin maliyeti asgari seviyede tutulabildi. Eğitimcilere ülke standartlarına uygun maaşlar verildi. Ayrıca eğitimcilere kurs haricinde (ek iş) kendi işlerini de yapabilmelerine de izin verildi. Eğitimciler bu uygulama sebebiyle çok memnunlar. Bu nedenle kurslarımızın alınan verim daha yüksek.

Hocalar, kursa gelen çocuklara çok iyi davranmakta. Çocuklarla oyunlar oynayıp, piknik, futbol turnuvası ve yarışmalar düzenlemekte. Ayrıca başarılı çocuklara bisiklet, çanta vb. hediyeler vererek onları ödüllendiriyorlar.

Kurslarımız yaz kış devam etmekte. Yazın açılan Yaz kurslarıyla beraber 10bine yakın talebe bu kurslarda eğitim görüyor.  Kurslarımızın açıldığı bölgelerde bir İslami dönüşüm başlamış durumda.

 

PROJE DETAYLARI

RİDA Derneğinin neden böyle bir proje başlatmaya ihtiyaç duyduğu aşağıda kısaca anlatılmıştır. Ayrıca projenin uygulandığı ülkeler hakkında da kısa bilgiler sunulmuştur.

Projenin adı neden HORASAN RUHU: Hicazı terk etmek zorunda kalan Ehlibeyt mensupları Horasan'a geldiler. Burada bulunan Oğuz boylarını İrşat ettiler. Türklerin binlerce yıldır geleneğinde olan Kızıl Elma ilahi Kelimetullah davasına dönüştü. Bu okulda yetişen Alperenler tüm coğrafyaya İslamı yaydılar. Şimdi bu ruhla Bilad-ı İslam olan ama bugün İslamın neredeyse yok olmaya yüz tuttuğu ülkelerde yeniden İslami bir dönüşüm sağlamak için yapılan bu projeye ancak "Horasan Ruhu" denilebilirdi.

Sovyetler 25 Aralık 1991’de Gorbaçov’un istifasıyla dağıldı. Neredeyse 70 yıllık Komünist idare arkasında kaybolmuş nesiller bıraktı. Komünist dönem içerisinde 75 milyon Müslüman katledilmiştir. Bunun bugünkü nüfusa oranı yaklaşık 500 milyondur. Kültürel ve dini alanda yapılan kıyım ise çok daha korkunçtur.  Büyük İslam âlimlerinin yetiştiği bu topraklarda Kelime-i Şehadeti bile bilmeyen nesiller yetişti. Kazakistan’ın Akmescit (Kızılorda) şehrinin hemen yakınında tamamı seyitlerden oluşan bir köye açtığımız kurs gezisinde seyit çocuklarının müezzinlik yaptıklarını görünce sevinmiş ve seyit olmaları hasebiyle dini alt yapılarının olduğunu düşünerek takdirlerimi kursun hocasına iletmiştim. Kursumuzun hocası “Hayır! Bu çocuklar, Fatiha suresini bile sizin açtığınız kurslarda öğrendiler” deyince çok şaşırmıştık. Kursumuzun hocası bu köyde eskiden tüm Kazakistan’ı gezen ve irşat faaliyeti yürüten 73 tane âlim olduğunu bunların Stalin döneminde bir gecede 70 tanesinin götürüldüğünü söyledi. Son çıkan belgelere göre de hepsinin şehit edildiğini, kalan 3 âlimin kendi çocuklarına bile bir şey anlatamadıklarını çünkü çocukların okulda öğretmenler ve müdür tarafından istihbarat elamanı gibi kullanıldıklarından bahsetti.

Balkan ülkelerinde de durum farklı değildir. Bugün Arnavutluk’un birçok bölgesinde Müslümanlar kefenlenmeden elbiseleriyle Hristiyanlarla aynı mezarlığa gömülmekte. Birçok köyde kelime-i Şehadeti bilen bile yoktur.     

            Sovyetlerin yıkılmasıyla duruma hazırlıklı olan misyoner kuruluşlar bu bölgelere akın etti. Özellikle Evangalistler Türki Cumhuriyetlerde çok aktif çalışıyor. Sadece Kazakistan’da 200’ün üzerinde kilise açtılar. Kazakistan’da çalışan Yahova Şahidi personeli 15 bin civarındadır. Balkanlarda ise Katolik ve Ortodoks kilise ve misyoner kuruluşlarda etkin olarak çalışmakta. Bölgede çalışan 40’a yakın misyoner kuruluş,  80’e yakın Hristiyan kilise ve tarikat bulunmakta.

            Müslüman dernek ve vakıflar bu bölgelere çok geç gelebildiler. Yaptıkları çalışmalar ise çok yetersiz. Türkiye’deki Kuran Kursu sistemlerini aynen bu bölgelere taşıdılar. Bu kurslarda mezun olan çocuklar ise oturmuş bir  diyanet teşkilatları olmadığından veya imamlara maaş verilmediğinden dini alanda çalışacak bir yer bulamadılar. Buna yurtdışında, Türkiye’de veya başka İslam ülkelerinde dini eğitim almış gençlerde dâhildir.

             Bugün Kırgızistan’da kurslarda yetişen hoca hanımlar sekreterlik ve garsonluk yapmakta. Birçok genç ticaretten esnaflığa, çiftçilik, hayvancılık ve diğer işlerde işçi olarak çalışmakta. Aldıkları eğitimi de zamanla unutup toplumun genel seviyesine karışıyorlar.

            Yıllar önce Makedonya’nın İştip şehrinin dağ köylerinde yaşayan Konya İlahiyat Fakültesi mezunu İzzet isimli bir kardeşimizle Türk köylerini gezmiştik. Kendisi süt satarak geçimini sağlıyordu. Hocali köyündeki camide namaz kılmak için durduğumuzda, caminin örümcek ağlarıyla kaplı olduğunu gördük. İzzet kendilerinin camiyi Ramazan ayından Ramazan ayına açtıklarını, bazı Türk köylerinde ise 70 yıldır camilerin kapalı olduğundan bahsetti. Hemen yan köyde ise Bursa İlahiyat Fakültesi mezunu başka bir genç iş arıyordu.        

- ARNAVUTLUK

Bu şekilde Arnavutluk’ta 24 adet Kurs açıldı. İşkodra Osmanlının en son terk ettiği yer. Burası Hasan Rıza paşanın destansı savunma yaptığı bölge.  2012 yılında savaşın en kanlı yaşandığı yerde bulunan kursumuzun olduğu caminin hadimi yaşlı bir amcamız bize şöyle demişti. “ Tam 100 yıl sonra geri döndünüz. Bu camide kurs açıldı. Çocuklar Kuran okumaya başladı ve camimiz şenlendi. Ben eşimle beraber her gün Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan’a dua ediyoruz.” İşkodra şehrindeki kurslarımızdan 2 tanesi, İşkodra şehrindeki yetimlerin şehirden toplanarak servislerle getirildiği kurslardır. Bu ülkedeki kursların çoğu Müslümanlarla Hristiyanların karışık yaşadığı daha önce hiç açılmamış Kuran Kurslarıdır.  Bölgeye 10bin adet Elif cüzü ve Temel İslam’ı bilgilerin olduğu kitapçığımız Arnavutça ’ya çevrilerek ücretsiz olarak dağıtılmıştır. (Bu ülkedeki kurs hocamızın bir tanesi alkollü bir yerde garson olarak çalışırken, işi bırakmış ve kurs açmıştır. Bu hocamızda bu imkanı kendisine sağladığı için Türk halkına dua etmekte)

- KOSOVA

Kosova’da açılan kurs sayısı 10’dur. Bu bölgedeki fedakâr hocalarımız sadece çocuklara değil, gençlere ve yaşlılara da akşam kurslarında eğitim vermektedir.

- KARADAĞ

Bu ülkede açılan kurs sayısı 7’dir. Bazı köylerde tek başörtülü insan bizim dışarıdan getirdiğimiz bayan hocalardır.

- SANCAK

Hem Karadağ tarafı, hem de Sırbistan tarafında olmak üzere kurs sayımız 21’dir. Çetniklerin tehditlerine rağmen kurslarımızın son derece başarılı olduğu gözlemlenmiştir. Kursa gelen çocuklarımız 3 yıllık bir programla eğitilmekte. Bu eğitimin sonun da hepsi bir kurs açabilecek seviyeye gelecek.

- BOSNA HERSEK

Bu ülkedeki kurslarımız 2 tane Hafız ve Kuran okuma 1.si bayan hocalarımız tarafından açılmış olup son derece başarılı olmuştur. 

- BULGARİSTAN

Bulgaristan’daki kurs sayımız 5’tir. Buradaki öğrencilerimiz sadece Türkler değil, Pomak ve Çingen çocuklarımızda kurslarımıza devam etmekte.

- GÜRCİSTAN

Geçmişte Ahıska Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Ahıska bölgesi başta olmak üzere 3 bölgede 31 adet kursumuz bulunmakta. Bu kurslar yaz kurslarıyla beraber sayısı 80’i geçmekte. Çalıştığımız bölgelerde cami olmadığından Ermeni ve Rumlarında cami yapımına izin vermediklerinden buradaki kurslar, hocalarımızın evlerinde, yatak odaları ve mutfaklarında, metruk evlerde, çatı aralarında açılmakta. Bu zor şartlar altında talebelerimiz son derece başarılı. Bölgede 10bin adet Gürcü diline çevrilmiş Elif cüzü ve Temel İslam’ı bilgilerin olduğu kitapçığımız ücretsiz olarak dağıtılmıştır. Bu ülkedeki İslamifobiye karşı İslam nedir adlı kitap 5000 adet bastırılarak Gürcü halkına dağıtılmıştır.

- KIRGIZİSTAN

Bu bölgede 2 ayrı yetimhanede kursumuz bulunmakta. Ayrıca bir camide kursumuz var. Yetimhanelerde belli günlerde hocalarımızın düzenlediği bu kurslarda hem çocuklar üzerinde hem de yetimhanedeki görevliler üzerinde çok olumlu etkisi görünmekte. Ayrıca Rus yetimlerimizden Müslüman olup namaza başlayanlar bulunmakta.

- KAZAKİSTAN

Bu ülkedeki kurs sayımız 31. Çin sınırından Türkistan ve Akmescit (Kızılorda) ile Astanaya kadar dağılmış durumda. Bazı hocalarımız hapishanelere, okullara, engellilerin bulunduğu merkezlere ve yetimhanelere giderek ders vermekte. Ayrıca Almata’da görme engelliler için açılmış bir Kuran Kursumuz mevcut.

 

PROJENİN KAZANIMLARI:

1- Müslüman olan ama yeterli İslami bilgiye sahip olmayan aile ve çocuklarının İslami bilgi ve ahlakla donanmasını sağlayarak çocukların ve gençlerin, misyonerlik ve islamın yayılmasını durdurmak için sahneye konulan harici islam anlayışın  etkisinden korundu.

2- İslami eğitim almış eğitmenlerin, eğitimlerine uygun çalışma ortamı oluşturuldu. (Örnek olarak hocamızın bir tanesi içkili lokantada garsonluk yapıyordu.)

3- Türkiye’nin tanıtılması ve lider ülke olarak imajının güçlendirilmesine katkı sağlandı.