BALKANLAR VE ASYA ÇALIŞMALARIMIZ

- ARNAVUTLUK

Osmanlının en son terk ettiği kalelerden olan İşkodra Hasan Rıza Paşa’nın destansı savunma yaptığı, şehit kanıyla sulanmış bir yer. Hasan Rıza Paşa şöyle diyordu : “Hasan Rıza Paşa şöyle diyordu : İşkodra bizim kaderimizdir, mezarımız olabilir ama utancımız asla olmayacaktır”

İşkodra 5bin Osmanlı askeri ve 10bin Arnavut Mücahitle,  25bin Karadağ ve 30bin Sırp askerine karşı 7 ayı geçen bir süreyle kahramanca savunulmuştur.

Şehre 50binin üzerinde top mermisi düştü ve şehirde açlıktan ölümler başladı. Hasan Rıza paşa ölmeden bu şehri alamayacaklarını anlayan düşman kuvvetleri Paşaya suikast yaptılar. Şehit düşmeden önce son vasiyeti, “İşkodra’yı teslim etmeyin” olan bu Osmanlı paşasına izafeten bölgedeki medreselerimizin ismi Hasan Rıza Paşa Medreseleri olmuştur. Enver hoca döneminde İslam neredeyse yok olma noktasına getirilmiştir. Bölgede 16 adet medrese açılmıştır.  Çocuklarımızın çoğu kelimeyi şehadeti bile bu medreselerde öğrendiler. 10bin adet Elif cüzü ve namaz hocası Arnavutçaya çevrilerek talebelere ve halka dağıtılmak üzere bölgeye gönderilmiştir.

- KIRGIZİSTAN

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te 3 ayrı yetimhaneye giden hocalarımız yetim çocuklarımıza İslami dersler vermekte. Kuranı Kerim ve ilmihal bilgileri öğreterek, ahlaklı iyi bir insan olmaları yolunda rehberlik yapmakta. Şimdiye kadar sadece misyonerlerin gittiği yetimhanelere giden ilk Müslüman dernek olan RİDA, katkılarınızla bu hayırlı çalışmayı geliştirmeyi hedefliyor.

- KAZAKİSTAN Ata toprakları olan Kazakistan’da, Ruslar İslami değerleri neredeyse yok etmişler. Müslüman çocuklara sorulduğunda Peygamberimiz kim diye? Hz. İsa diyenler bile var. Çin sınırından Kazakistan içlerine kadar olan Almata, Taldıkoldu, Uzunağaç, Taraz, Çimkent, Türkistan ve Akmescitte açılan 20 adet medresemizde yüzlerce çocuğumuz İslam’la yeniden tanışıyor.

GÜRCİSTAN: Müslümanların Ermenilerle beraber yaşamaya zorlanıldığı ve bütün imkanlarla Müslümanların Hristiyanlaştırıldığı bu ülkede artık bazı köylerde Müslümanlar köyün papazları tarafından defnediliyor. Açılan 10 adet kursumuzun en kısa zamanda 25’e çıkarılması hedefleniyor. Camilerin olmadığı köylerde açılan kurslarımızın, bazılarının bahçelerinde kilise bile mevcut. Evlerde açılan bu kurslarımız bize Darü-l Erkam’ı hatırlattığından bu ülkedeki çalışmalara da Darü-l Erkam Medreseleri ismi verildi.

MAKEDONYA Bursa Osman Gazi Belediyesi ve Güngören Belediyesi ile ortaklaşa yapılan 3 ayrı sünnet organizasyonunda 1000’e yakın çocuğumuz sünnet yapılmıştır.

KOSOVA  :  Kosova’da gerçekleştirdiğimiz sünnet organizasyonuna geleneksel kıyafetleriyle katılan Müslüman çocuklar yapılan sünneti tam bir şölene çevirdiler. Ayrıca Kosova’da yapılan çalışma ile 10 adet mahalli kursumuz açılma aşamasındadır.

AFGANİSTAN: Afganistan’da açmış olduğumuz kurslarımızda 650 yetim ve fakir öğrencilerimize din dersleri ile beraber, Türkçe, Matematik, Kimya, Bilgisayar, İngilizce, Güzel yazı, Fizik, Geometri dersleri verilmektedir. Ayrıca okuma yazma bilmeyenlere yönelik eğitim sınıflarımız da mevcuttur. Büyük bir bölgeden özel olarak seçilmiş orta ve lise öğrenim talebesi olan 30 yetim çocuğumuz ile farklı fakültelerde okuyan üniversiteli 30 öğrencimize yönelik Selman-i Farisi Öğrenci yurdumuz hizmete girmiştir. Yapılan sünnet organizasyonu ile 10 ayrı bölgede 3030 çocuğumuz Sünnet ettirilmiş, sünnet olan her çocuğumuza Güngören belediyesi işbirliği ile elbise yardımı yapılıp, çeşitli hediyeler verilmiştir. Afganistan’ın Bedahşan vilayetinde yaşanan heyelan sonucunda ölen ve toprak altından çıkarılamayan 3000’e yakın kardeşimizin yakınları olan ve çadırlarda kalıp, mağdur olan ailelerin hepsine gıda paketleri dağıtılmıştır.