Vizyon, Misyon ve Amaç

Amacımız; afet, savaş, terör gibi olağanüstü ve olağan zamanlarda yurt içindeki ve yurt dışındaki ihtiyaç sahiplerine gıda, giyim, sağlık, eğitim, yakacak, barınma, vb. bütün hususlarda ayni, nakdi her türlü maddi ve manevi yardımda bulunmak ve insan hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmesinin önlenmesi ile hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi yönünde çalışmalar yapmaktır.

DÜNYADAKİ SON YETİMİN YÜZÜ GÜLENE KADAR CANLA BAŞLA ÇALIŞMAKTIR.

      18. yy dan başlayarak  İslam Dünyası fitneler, savaş ve karışıklık gibi birçok nedenle yok edilme aşamasına getirilmiştir. İslam Dünyasında işgal edilmedik tek yer Anadolu’nun orta kısmı kalmıştır. Bugün birçok yer tekrar bağımsızlığını kazanmış gözükebilir,   buraların nerdeyse tamamı kültürel ve siyasi olarak ağır bir işgal altındadır. Bu işgalden kurtulma yolu ancak Resulün davasını, babasının uğrunda can verdiği kutsal bir emanet gibi gören, dünyanın haritalarını önüne açıp öylece düşünebilen, direniş ve fetih ruhuna sahip in sanlar sayesinde olacaktır.

Acaba yeniden dünyanın dört bir yanında küfrün belini kıracak, adaleti, iyiliği ve barışı dünyaya hâkim kılacak örgütlü ve eğitimli yetim ve mazlumlardan müteşekkil büyük bir iyilik hareketi oluşturulabilir mi?  RİDA, gittiği her ülkeye kurtuluşumuz yetimlerin elinden olacak şuuruyla gidiyor. Onlara yetimhaneler, medreseler, meslek edindirme kursları ve öğrenci yurtları açıyor. Üniversiteyi bitirene kadar onlara destek veriyor. Çalışmalarını genişletip derinleştir meye çalışıyor.

     Bütün bu çalışmalar uzaktan kolay gözükse de organize edilmesi ve sürdürülmesi çok zor olan hizmetlerdir. Çünkü şeytan hayrı engellemek ve ihsan sahiplerinin ihsanlarını boşa çıkarmak, onları gurur ve kibire sevk etmek için fırsat kollamaktadır.

Oysaki yapılan yardımları alan her ne kadar kalbi kırık mazlumlar gibi görünse de, esas bunları hakkıyla alan Allah’tır ve bu ameller yalnız Allaha sunul maktadır. Sunulanın azameti ne kadar yüksek. Ve sunanlar ne kadar aciz, eksik ve kusurlu.

En büyük hedefimiz, Allah için yapılan hiçbir şeyin, O’nun bize verdiği ufacık bir nimetinin bile karşılığı olamayacağının şuurunda olarak ancak ihlas ve samimiyetle yapılan amellerin kabul edileceğinin idrakiyle yaşamak. Başımıza gelen her türlü gailelere rağmen bu hizmetlerin içinde, bu hal üzere ölebilmektir. İşte bu lütfa erersek o gün bizim kurtuluşumuz ve bayramımız olacaktır.

 Gayemiz ise tüm dünyanın milyonlarca yetim ve mazlumuna ulaşmak, dünyanın en mağdur görünen bu insanlarından, büyük bir iyilik hareketi başlatmak ve eğitimli, ahlaklı, fedakar insanlar yetiştirecek eğitim çalışmaları yaparak, yeryüzüne iyiliğin, merhametin, barışın ve adaletin yani kısaca İslam’ın hâkim olması için çalışmaktır.

2016 yılı itibariyle 33 yetimle başlayan RİDA’nın çalışmaları 23 ülkeye yayıldı. Yetimlerimiz ve neredeyse tamamının Kelime i şahadeti bile kurslarımızda öğrenen talebelerimizin sayısı 23.000’e ulaştı. Bu sayı günlük yemek verilen, medreselere gelen, yurtlarda ve meslek edindir me yerlerinde kalan çocuklarımıza aittir. 

2008 den bu yana mezun olan, meslek sahibi olan, okullarını bitirenler, düzenli olmaksızın gıda, elbise ve diğer yardımlardan alanlar bu sayıya dahil değildir. Muhakkak bu bereket yetimlerin esas sahibindendir. Arkasından    gittiğimiz, Âlemlere Rahmet büyük yetime de selam olsun. Bizleri de bu işlerde istihdam ettiği ve yapılan hayırlara vesile kıldığı için Kabe’nin sahibine hamdolsun.

Zaten hamd O’na mahsustur, dönüşte yalnız O’nadır.