Hakkımızda

            Rida Uluslararası Yetim ve Muhtaçlara Yardım Derneğinin temelleri, bir grup gönüllünün 2008 yılında Sudan’ın Darfur bölgesine yaptığı ziyarette, okullardaki yetim çocukların okula aç geldiklerini öğrenmeleri üzerine bu yetimlere düzenli yemek vermeye başlamalarıyla atıldı. Okulda bulunan gönüllü bir öğretmen, mağdur durumdaki bu 33 yetime rehberlik yapmaya başladı. Bu çalışmanın yetimler üzerinde çok olumlu değişiklikler oluşturduğu gözlemlendi. Çalışmanın sonucunda yetimlerin okula severek gelmeleri, hepsinin ders başarılarının birden bire yükselmesi, arkadaşlarıyla oynamaya başlayıp sosyalleşmesi, gönüllü öğretmenin etrafında örgütlü davranmaya başlamaları kısa sürede izlenen olumlu durumlardı. Ayrıca Türkiye’ye karşı sevgilerinin oluşması, çocuklarda ümmet bilincinin gelişmesi, düşman kabilelerden birbiriyle konuşmayan çocukların barışıp, konuşmaya başlamaları ve belki de en önemlisi dilenen kız çocukların dilenmekten vazgeçmeleri, dilenirken oluşan istismarların artık yaşanmaması bu çalışmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyordu. Yetimlerin açlıktan düşüp bayıldıkları bölgede bir yetimin aylık yemek bedeli sadece 100 tl. Bunun üzerine harekete geçen gönüllüler, buradaki her bir yetimi Türkiye’den çocuklarla ve ailelerle kardeş yapan bir proje geliştirdi. Yetim sayıları önce 200’e sonra 500’e daha sonra da 1000’lere çıkmaya başladı. Çalışmaların büyütülmesi ve genişletilmesine duyulan ihtiyaç, transferlerin ve denetimin sağlanabilmesi ile birlikte hizmetlerin halka açılması sonucunda, 2010 yılında RİDA Derneği kuruldu. Bir gönüllü hareketi olan RİDA, sahada profesyonel derneklerden ziyade kendi gibi gönüllü olarak hizmet veren kişileri buldu ve onlarla şubelerini oluşturarak yapısını genişletti. Kurulduğu günden bu yana hiçbir yönetim kurulu üyemiz ve gönüllümüz, bu hizmetlerin karşılığı olarak maaş, toplanan paralardan komis yon veya herhangi bir huzur hakkı almadığı gibi yurt dışına gidiş-geliş ve konaklama masraflarını da kendileri karşıladılar. Reklam ve tanıtım hizmetleri ve dernek giderlerini bizzat tanıtım bağışçıları ve özellikle derneğin giderleri için verilen yardımlarla yapılmaktadır. Gönüllülerin yaptırdıkları binalar hariç, hiçbir bina yaptırılmamakta, sahada mevcut mekânlar kullanılarak kaynakları yatırıma değil bizzat yetimlere ve onların eğitim, gıda, giyim ve diğer ihtiyaçları ile birlikte çok önemli bir çalışma olan irşat çalışmalarına harcanmaktadır.