Gıda Bankacılığı Uygulaması

GIDA BANKACILIĞI KAPSAMINDA YAPILAN BAĞIŞLAR   

 I- BAĞIŞA KONU OLACAK MALLAR VE BAĞIŞIN NİTELİĞİ

    Gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağışların gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğinde olması gerekmektedir. Yapılacak bağışlar şartlı olarak (bedelsiz olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere) yapılmalıdır.

    Gıda, temizlik, giyecek ve yakacak maddesi niteliğini taşımayan ürünler gıda bankacılığı kapsamında yapılacak bağış olarak değerlendirilmez.

II- BAĞIŞI YAPANLARCA DÜZENLENECEK BELGE

    Ülkemizde çıkarılan yasa ile Gıda Bankacılığı kapsamında yer alan bağışlar 3065 sayılı Kanunun17/2-b maddesine göre katma değer vergisinden (KDV) müstesna bırakılmıştır.  Bağışlanan mala ilişkin bilgilerin eksiksiz olarak yazıldığı fatura, bağış yapılan dernek veya vakıf adına düzenlenecektir. Faturada mal bedeli olarak, KDV hariç bağışlanan malın maliyet bedeli yazılacaktır. 

    Faturada “İhtiyaç sahiplerine yardım şartıyla bağışlandığından KDV hesaplanmamıştır” ibaresinin yazılması zorunludur.