YURTDIŞI HİSSE: 3000 TL - YURT İÇİ KURBAN: 6500 TL

Afrika Deve Hisse ve Afganistan Büyükbaş Hisse : 3000 TL    *     Yurt İçi Kurban : 6500 TL

Kurbanınızın kesim ve dağıtım Videolarını ulaştırıyoruz.

* Kurban organizasyonundan artan miktarlar bölgelerdeki Yetimler ve Talebelerin İslami Eğitim Faaliyetlerinde kullanılmaktadır.